รับสมัครด่วน อบรมฟรี!! “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2”

รับสมัครด่วน อบรมฟรี!!  “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2”
วันที่ 9 พ.ย. 2566 | ผู้เข้าชม 387 ครั้ง | โดย กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ สคส

 รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด 
กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จัดอบรมฟรี 
“หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2” 

- วันที่ 29-30 พ.ย. 66
ณ ศูนย์สรรค์สาระ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(อบรมฟรี เช้าไป-เย็นกลับ ไม่มีที่พัก)
‼️รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน‼️
***ผู้ผ่านอบรมได้รับใบประกาศฯ

#อบรมผู้สูงอายุฟรี
#CareGiver