พม.โดย กรมผส. เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการอบรมรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ผู้กู้ย

พม.โดย กรมผส. เชิญชวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการอบรมรบเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่ผู้กู้ย
วันที่ 7 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 233 ครั้ง | โดย กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ