สมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียม
วันที่ 18 มิ.ย. 2567 | ผู้เข้าชม 286 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ยินดีกับความเปลี่ยนแปลง มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน