ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม)
วันที่ 19 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 234 ครั้ง

สำนักงานประชานุเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนัดงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม)