รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา
วันที่ 19 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 975 ครั้ง

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 3 อัตรา