รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ

รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ
วันที่ 23 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 296 ครั้ง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอส่งสำเนาประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการ