รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการจำนวน 1 อัตรา

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการจำนวน 1 อัตรา
วันที่ 26 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 429 ครั้ง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชำนาญการจำนวน 1 อัตรา