Older statistics

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2554

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2554
วันที่ 2 JUN 2016 | ผู้เข้าชม 7,311 ครั้ง

 

          คณะกรรมการจัดทำได้พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาใหม่ให้กระชับขึ้น