สื่อที่น่าสนใจ

  • เจาะใจ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ วิศวกรนาซ่าสายธรรมะกับมุมมองใหม่ในการพัฒนาชีวิตและสังคม [6 ก.พ. 64]
  • #อะไรคือทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรจะมี คลิปนี้มีคำตอบ.... โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  • แนวทางเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด | นพ.วินัย โบเวจา
  • จุติ ย้ำ รัฐบาลจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณโดยใช้หลักความสมดุล
  • พม.ยืนยัน พร้อมดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ
  • ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบูมสวนโควิด I BUSINESS WATCH I 26-05-2564