สื่อที่น่าสนใจ

  • 5)การสื่อสารกับลูกค้าและปิดการขายผ่านทางเฟสบุ๊คแมสเซ็นเจอร์
  • 4.การทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คเพจ
  • 3) การขายของผ่านเฟสบุ๊คมาร์เก็ตเพลส
  • 2) การแต่งภาพสินค้าด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
  • 1) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าจัดทำ ด้วยกล้องมือถือ
  • สถานีประชาชน : สถานีสุขสูงวัย "กองทุนผู้สูงอายุสร้างอาชีพสร้างรายได้"