การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
วันที่ 25 มี.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 121 ครั้ง

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง แจ้งว่ากระทรวงฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ว่างอยู่ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง จำนวน 4 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต