ขอบเขตของงานจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงานจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 | ผู้เข้าชม 666 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ขอบเขตของงานจ้างจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง