ศพส.บ้านบางแคเเปิดรับสมัคร พนักงานช่วยปฏิบัติงานขับรภยนต์

ศพส.บ้านบางแคเเปิดรับสมัคร พนักงานช่วยปฏิบัติงานขับรภยนต์
วันที่ 24 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 42 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)