กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
วันที่ 2 ก.พ. 2567 | ผู้เข้าชม 617 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดแบบฟอร์มการสมัคร ตามเอกสารแนบ>>>

เอกสารที่เกี่ยวข้อง