หลักเกณฑ์และแบบเสนอการคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และแบบเสนอการคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567
วันที่ 26 ม.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 594 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)