ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญชวนประกวดรูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มิ.ย. 2567 | ผู้เข้าชม 629 ครั้ง | โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ทนส.กยผ.)