สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. คุณหญิงวรรณา กับคำสอนลึกซึ้ง อำนาจเป็นเรื่องชั่วคราว ชื่อเสียงเป็นเรื่องชั่วนิรันดร์ : Matichon TV

  2. คนเกิดน้อย คนแก่ล้น วงการอสังหาฯ ต้องปรับตัว!? | WOODY FM Special

  3. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

  4. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 2 การเตรียมพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ

  5. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 1 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน

  6. หลักสูตรการดูแลผู้สุงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 อ

  7. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 6 โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

  8. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ

  9. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 4 เจตคติต่อผู้สูงอายุ

  10. การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง