สถิติผู้สูงอายุ

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559
วันที่ 7 ก.ค. 2560 | ผู้เข้าชม 11,023 ครั้ง

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

 - จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ปี 59

 - 5 อันดับ จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ปี 59