สถิติผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิต(ADL)

ผู้เข้าชม 145,798 ครั้ง