สถิติผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิต(ADL)

ผู้เข้าชม 82,003 ครั้ง