สถิติผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยใน ตามกลุ่มสาเหตุการป่วยจากสาเหตุภายนอก

ผู้เข้าชม 145,091 ครั้ง