ข่าวนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

  • โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ ตอบโจทย์

    14 ต.ค. 2561

    โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์ อัจฉริยะ ตอบโจทย์ "สังคมผู้สูงอายุ หนึ่งในนวัตกรรมเด่นของงานนี้ ฝีมือคนรุ่นใหม่ เมธินี สงไทย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างนวัตกรรม &ld

    อ่านต่อ