สถิติผู้สูงอายุ

สถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ธันวาคม 2565

สถิติผู้สูงอายุ สัญชาติไทย และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ธันวาคม 2565
วันที่ 12 ม.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 36,883 ครั้ง
ประชากรทั้งประเทศ คือยอดรวม ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน+ผู้ที่เกิดปีจันทรคติ+ผู้ที่มีชื่ออยู่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง(รวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย)+ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย