สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุทีมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป ณ กรกฎาคม 2562

จำนวนผู้สูงอายุทีมีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป ณ กรกฎาคม 2562
วันที่ 16 ส.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 4,797 ครั้ง