สถิติผู้สูงอายุ

สถิติจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 77 จังหวัด แบ่งกลุ่มตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สถิติจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 77 จังหวัด แบ่งกลุ่มตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 6 ก.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 11,799 ครั้ง