สถิติผู้สูงอายุ

สถิติผู้สูงอายุพิการในประเทศไทย 77 จังหวัด แบ่งกลุ่มตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สถิติผู้สูงอายุพิการในประเทศไทย 77 จังหวัด แบ่งกลุ่มตามศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่ 6 ก.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 16,796 ครั้ง