สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาแยกตามจังหวัด จำนวน 23,878 คน

จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปัญญาแยกตามจังหวัด จำนวน 23,878 คน
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 2,980 ครั้ง