สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุจปฐ.ปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,332,944 คน และสัดส่วนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 38,000 บาท

จำนวนผู้สูงอายุจปฐ.ปี พ.ศ.2561 จำนวน 7,332,944 คน และสัดส่วนผู้มีรายได้ต่ำกว่า 38,000 บาท
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 3,269 ครั้ง