สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปรวม 20,287 คน ณ กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปรวม 20,287 คน ณ กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 8,227 ครั้ง