สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการเงินช่วยเหลือภาวะยากลำบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31/06/2562

จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการเงินช่วยเหลือภาวะยากลำบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31/06/2562
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 7,091 ครั้ง