สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการเงินช่วยเหลือภาวะยากลำบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 17/07/2562 แยกตามภูมิลำเนา

จำนวนผู้สูงอายุเข้ารับบริการเงินช่วยเหลือภาวะยากลำบากจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 17/07/2562 แยกตามภูมิลำเนา
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 7,196 ครั้ง