สถิติผู้สูงอายุ

สรุปยอดจำนวนผู้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จาก DOP Data Center กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ 15 กรกฎาคม 2562

สรุปยอดจำนวนผู้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จาก DOP Data Center กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 7,631 ครั้ง
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTk0MDNmMWMtYWNhMS00NjE2LTk3ZTctZmIyMGM1OGMzNzI2IiwidCI6IjliMzg4YjE3LTk4MjItNDczNy04YTdhLWFkYWM2Yzc5Mjc4YiIsImMiOjN9