สถิติผู้สูงอายุ

จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตามจังหวัด ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 30 ก.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 13,678 ครั้ง