สถิติผู้สูงอายุ

ยอดรวมผู้รับเงินสงเคราะห์กรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สรุปจากการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ DOP DATA CENTER ของกรมกิจการผู้สูงอายุ)

ยอดรวมผู้รับเงินสงเคราะห์กรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สรุปจากการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ DOP DATA CENTER ของกรมกิจการผู้สูงอายุ)
วันที่ 4 ส.ค. 2562 | ผู้เข้าชม 9,243 ครั้ง